Tervetuloa Puffila - verkkokauppaan.

Suomen veroviranomaisen mielivaltaisen tulkinnan vuoksi olemme joutuneet lopettamaan
elintarvikenesteiden myynnin. Puff-myymälät jatkavat toimintaa normaalisti

www.puff.fi/myymalat

Puffila tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 25.5.2018)

LYHYESTI TIETOSUOJASELOSTEESTA

Puffee Oü sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Omalta tilinhallinta-sivulta voit halutessasi muuttaa tietojesi käyttöä ja yhteystietojasi. Voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen esim. uutiskirjeeseen tai asiaskaspalalutesähköposteihin suoraan vastaanottamasi sähköpostin lopusta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä mahdollisimman selkokielisesti. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot jatkaakseen Puffee Oü:n tarjoamien verkkokauppojen ja verkkosivujen käyttöä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjältä saatuihin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla pääteltyihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

Turvallisen palvelun toimittamiseen Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yrityksessämme käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: Puffee Oü (Y-tunnus: 2702157-3) Pärnu Mnt 10, 10148 Tallinna Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@puffila.com

 

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot Tunnistamistiedot, kuten nimi Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä (valittaessa luotto maksutavaksi) Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot Asiakkaan suostumuksella osoitetieto, jota käytetään toimitusajan- ja kustannusten arviointiin Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla päätellyt tiedot Ostoshistoria, mm. tilatut ja katsellut tuotteet ja niiden hintatiedot Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite Tuotearvostelut Verkkokaupan- ja sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetietoja Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Puffee Oü:ltä Internetin kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja maksujärjestelmäpalvelujen tarjoajalta.

 

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään: Asiakassuhteen ylläpitämiseen Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen Asiakaskokemuksen kehittämiseen Analytiikkaan ja tilastointiin Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen Väärinkäytösten ehkäisyyn Maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Puffee Oü:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Puffee Oü:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

Puffee Oü edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakas- sekä henkilötietojen salassapitoon. Pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin myönnetään vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja vain niihin tietoihin jotka ovat tietojen käsittelyn kannalta välttämättömiä. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Puffee Oü:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Asiakastietoihin on pääsy vain Puffee Oü:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja vain niille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Kukin henkilökunnastamme näkee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme hyväksi vahvistamiamme, luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea myöhemmin tästä tietosuojaselosteesta. Tietojen käsittelystä on vastuussa: Puffee Oü (Y-tunnus: 2702157-3) Pärnu Mnt 10, 10148 Tallinna

 

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Puffee Oü:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpidettä ei voi peruuttaa, emmekä siten voi palauttaa poistettuja asiakastilejä. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin: Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden takaamiseksi.

 

MILLAISIA OIKEUKSIA MINULLA ON?

Asiakkaana sinulla on oikeus: Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, eli oikeus saada meiltä tietoa mitä henkilötietoja meillä sinusta on

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa joitakin asetuksiasi tämän verkkosivuston oman tilinhallinnan osiosta tai suostumuksen nojalla sinuun lähetetyn sähköpostin lopusta. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot tai kirjanpitoviennit) tai oikeus. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on myös oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää Puffee Oü:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@puffila.com

 

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

Puffee Oü on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä, kuten uutiskirjeitä. Joitakin vaihtoehtoja löydät tilinhallinta-sivulta ja esimerkiksi tilaamiesi sähköpostien lopussa on aina linkki, josta voit peruuttaa markkinointiviestin milloin tahansa.  Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa tai muuttaa asiakastilinsä sisältöä tällä sivustolla ja pyytää Puffee Oü:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Vain Puffee Oü pystyy yhdistämään käytetyn anonymisoidun analytiikkatiedon nimeesi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Analytiikka- ja tilastointikumppaneille Tuotesuositus- ja personointikumppaneille Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai selaushistoriaan perustuvan viestinnän SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu asiakkaan toimesta Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun Laskuoperaattorille, kun maksutavaksi valitaan lasku (mikäli Puffee Oü ei itse hoida laskutusta) Tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa Huoltoyhtiöille ja laitevalmistajille välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon tai laitevian tarkemman selvittelyn yhteydessä Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa ja ulkomaille tilattaessa Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Puffee Oü huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet (jotka tarkistamme myös itse), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa. Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin esimerkiksi olemalla antamatta sähköpostimarkkinointilupaa uutiskirjeelle tai poistamalla evästeiden käytön selaimestaan.

 

KÄYTETÄÄNKÖ NÄILLÄ SIVUILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Puffee Oü käyttää evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.  Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-26kk, ellei niitä erikseen poisteta verkkoselaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa. Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota parempia, asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja sekä muita sisältöjä. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-26kk. Evästeelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria sivustollamme, on anonymisoitua, eikä kolmannen osapuolen ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-26kk. Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue tästä lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. Muut analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet asiakkaitamme kiinnostavat ja mitkä toiminnot ja palvelut ovat asiakkaillemme hyödyllisimpiä. Analytiikka- ja markkinointikumppaniemme käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet.

 

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluidemme jatkokehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

 

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla asiakaspalveluumme, josta pyyntösi ohjataan oikeille vastuuhenkilöille: info@puffila.com